Boris Begović

Boris Begović (Beograd, 1956) ekonomista i redovni profesor je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. [1]

Boris Begović
BorisBegovic.jpg
Boris Begović, 2007. godine
Rođenje1956.
Beograd,  FNR Jugoslavija

Život i školovanjeUredi

Rođen je u Beogradu, u kojem je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979. godine, a na istom fakultetu je magistrirao 1985. godine i doktorirao 1990. godine, odbranivši doktorsku tezu koju je pripremio na London School of Economics.

Otac mu je Vlajko Begović, a supruga Danica Popović.

Akademska karijeraUredi

U više navrata boravio je na dužim i kraćim usavršavanjima u inostranstvu (Londonska škola ekonomije, Univerzitet Kembridž, Univerzitet u Bristolu i JFK School of Government, Univerzitet Harvard itd). Oblasti njegovog profesionalnog interesovanja obuhvataju ekonomsku analizu prava, industrijsku organizaciju, teoriju ekonomske regulacije, antimonopolsku politiku, primenjenu mikroekonomsku analizu i urbanu ekonomiku.

Za vanrednog profesora na predmetu Politička ekonomija (kasnije Osnovi ekonomije) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je u januaru 2002. godine. Na poslediplomskim studijama (smer Ekonomska analiza prava), predaje mikroekonomsku analizu, antimonopolsku politiku i ekonomsku regulaciju.[2]

Istraživački radUredi

U svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri prof. Begović je bio istraživač u više instituta (Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje, Ekonomski institut itd), predavao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bio je saradnik nekoliko domaćih i stranih konsultantskih kompanija, kao i samostalni konsultant. Član je i Naučnog društva Saveza ekonomista SCG. Član je redakcije časopisa Finansije i Ekonomika preduzetništva. Održao je, kao gost, predavanja i seminare na: University of Lancaster, London School of Economics, University of Cambridge, University Liverpool, World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, US Department of Justice (Antitrust Division) itd. Bio je glavni ekonomski savetnik potpredsednika Savezne vlade u periodu od jeseni 2000. godine do početka 2002. godine, baveći se uglavnom povratkom naše zemlje u međunarodnu finansijsku zajednicu, rešavanjem pitanja spoljnog duga i liberalizacijom spoljnotrgovinskih tokova.

Bavio se analizama zakona koji uređuju različita ekonomska pitanja, kao što je Zakon o zaštiti konkurencije.[3]

Bio je član radnih grupa za izradu nacrta Zakona o privatizaciji i Zakona o telekomunikacijama (2001. godine). Nalazi se na mestu predsednika Centra za liberalno-demokratske studije iz Beograda.

ReferenceUredi

  1. ^ „Boris Begović”. Politika. Pristupljeno 05. 02. 2021. godine.  Proverite vrednost paramet(a)ra za datum: |access-date= (pomoć)
  2. ^ „Boris Begović”. Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu. Pristupljeno 05. 02. 2021. godine.  Proverite vrednost paramet(a)ra za datum: |access-date= (pomoć)
  3. ^ Marković Bajalović, Dijana (2010). „Preti li jasna i neposredna opasnost od novog Zakona o zaštiti konkurencije?”. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 58(1): 304—324. 

Spoljašnje vezeUredi