Botanička bašta

установа у којој се налазе и чувају колекције живих биљака

Botanička bašta je naučno-istraživačka, nastavna i kulturno-prosvetna ustanova u kojoj se nalaze kolekcije živih biljaka koje reprezentuju raznovrsnost i bogatstvo biljnog sveta na Zemlji. Uređuju se po fitogeografskom, sistematskom i ekološkom principu.

Botanička bašta u SAD

Botaničke bašte su često vođenje od strane univerziteta ili drugih naučnih institucija, koja su uglavnom na neki način povezana sa istraživačkim programima vezanim za botaniku, i imaju uređen herbarijum. U suštini, njihova uloga je da sačuvaju i održe dokumentovanu kolekciju živih biljaka. Te biljke se često čuvaju za naučna istraživanja, javnih prikazivanja i podučavanja, mada namena biljaka najčešće zavisi od dostupnih resursa i od specijalnih interesa koji postoje od strane zaposlenih u svakoj bašti.

Botaničke bašte potiču iz srednjeg veka i prostora Evrope i nastale su iz medicinskih bašti. Prve medicinske bašte su nastale u Renesansnoj Italiji u 16. veku. Početna briga i zanimanje za medicinske biljke u 17. veku se promenila u interesovanje za nove vrste biljaka koje su donošene iz istraživačih ekspedicija, čije su destinacije bile izvan Evrope. U 18. veku, sistem nomenklature i klasifikacije biljaka je bio smišljen od strane botaničara koji su radili u univerzitetima koji su bili specijalno usmereni na botaniku. Brzim razvojem evropskog imperijalizma krajem 18. veka, botaničke bašte su pravljene u regijama sa tropskom klimom, i biljke su počele da se koriste za prodaju.

DefinicijaUredi

Botanička bašta je strogo zaštićena zelena površina u kojoj rukovodstvo dizajnira i stvara uređene bašte i čuva dokumentovane kolekcije živih i sačuvanih biljaka, koje imaju važnost u oblastima naučnog istraživanja, obrazovanja, javnog predstavljanja, čuvanja, ograničene upotrebe, koje se mogu koristiti kao turistička atrakcija ili za proizvodnju proizvoda na bazi biljka, koji će se koristiti za ljudsko dobro.

IstorijaUredi

Istorija botaničkih bašti je blisko povezana sa istorijom botanike. Početni oblik botaničkih bašti su bile medicinske bašte, koje su se u tom obliku zadržale do 17. veka. Razvoj medicniskih ka botaničkim baštama obuhvata predstavljanje lepih, neobičnih, novih i ponekad ekonomski isplativnih trofejnih biljaka koje su donošene iz evropskih kolonija i drugih udaljenih krajeva sveta. U 18. veku se postale i alat za obrazovanje, prikazujući novi sistem klasifikacije biljaka osmišljen od strane botaničara. U 19. i 20. veku, botaničke bašte su se razvijale u pravcu kombinacije eklektičnih i specifičnih kolekcija biljka, koje prikazuju različite aspekte botanike i hortikulture.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi