Bošnjaštvo može biti:

  • Regionalno bošnjaštvo (ili zavičajno bošnjaštvo), koje se odnosi na povezanost sa Bosnom u smislu regionalnog identiteta, nezavisno od posebne etničke, vereske ili bilo koje druge pripadnosti
  • Nacionalno bošnjaštvo (ili etničko bošnjaštvo), koje se odnosi na današnju bošnjačku naciju, odnosno na etničke Bošnjake kao poseban narod, koji je to ime usvojio počevši od 1993. godine
  • Integralno bošnjaštvo (ili integralističko bošnjaštvo), ekstremni oblik savremenog bošnjačkog nacionalizma, koji se manifestuje u vidu težnje ka stvaranju objedinjene (integralne) bošnjačke nacije

Vidi još uredi