Branko Popović (narodni heroj)

Branko Popović (Verići, kod Banjaluke, 1917Ališići, kod Prijedora, jul 1944), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

branko popović
Branko Popović
Lični podaci
Datum rođenja1917.
Mesto rođenjaVerići, kotarska ispostava Kozarac, kotar Prijedor, Austrougarska
Datum smrtijul 1944.(1944-07-00)
Mesto smrtiAlišići, kod Prijedora, ND Hrvatska
Profesijašumski radnik
Delovanje
Član KPJ od1937.
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
SlužbaNOV i PO Jugoslavije
U toku NOBkomandant bataljona u
Jedanaestoj krajiškoj brigadi
Heroj
Narodni heroj od27. jula 1953.

Biografija uredi

Rođen 1917. godine u selu Verići, kod Banjaluke (tada selo Ferići u kotarskoj ispostavi Kozarac, u sastavu kotara Prijedor). Prije početka Drugog svjetskog rata bio je zaposlen kao šumski radnik.

Po početku rata stupio je u Kozarski NOP odred. U borbama na Piskavici, Turjaku, Podgradcima, Mrakovici, Kozarcu, Omarskoj isticao se po junaštvu. Kao član KPJ aktivan je od zime 1941. godine.

Poslije borbe u Gornjoj Piskavici, za vrijeme velike kozarske ofanzive, pohvalio ga je Štab Prve krajiške brigade kao odličnog komandira čete. Istakao se i u borbama protiv četnika.

Krupan podvig napravio je na pruzi Prijedor-Novi Grad 1943. godine. Kod Reljića kamena dočekao je blindiranu njemačku kolonu. Zapalio je 15 njemačkih kamiona i zarobio 3 topa. Neprijatelju je oteo još jedan top i otjerao ga u Prijedor. Od tad je njegovo ime čuveno u Odredu. Odlazi u Jedanasetu krajišku brigadu i postaje komandant bataljona. Učestvovao je u borbama na Kozarcu i Bosanskoj Gradišci u 1944. godine. Uništio je značajan broj njemačkih tenkova.

Udavio se jula 1944. u rijeci Sani, kod sela Ališića.

Za narodnog heroja proglašen 27. novembra 1953. godine.

Literatura uredi