Bubna vrpca

Bubna vrpca (lat. chorda tympani) je bočna grana facijalnog živca koje se odvaja od njegovog nishodnog dela, odnosno nakon što facijalni živac prođe drugo koleno facijalnog kanala u slepoočnoj kosti.[1][2] Bubna vrpca se prostire naviše i unapred i ulazi u bubnu duplju gde prelazi preko unutrašnje strane bubne opne. Nakon toga ona prolazi kroz petrotimpaničnu pukotinu i ulazi u infratemporalnu jamu, u kojoj se spušta naniže i konačno spaja sa jezičnim živcem.[3]

Unutrašnje uho - bubna vrpca (br. 5)

Ona sadrži dve vrste vlakana: ushodna (centripetalna) i nishodna (centrifugalna). Ushodna vlakna prenose utiske čula ukusa iz pečurkastih papila jezika i to preko jezičnog živca, kolenog gangliona i posrednog živca u centralni nervni sistem. Nishodna vlakna prenose parasimpatička vlakna preko jezičnog živca i podviličnog gangliona do podvilične i podjezične pljuvačne žlezde.

IzvoriUredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

LiteraturaUredi

  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 


Moždani živci
0 krajnji živac | I mirisni živci | II vidni živac | III živac pokretač oka | IV trohlearni živac | V trograni živac (oftalmični, gornjovilični, donjovilični živac) | VI živac odvodilac | VII živac lica | VIII tremno-pužni živac | IX jezično-ždrelni živac | X živac lutalac | XI pomoćni živac | XII podjezični živac