Bubni živac

Bubni ili Jakobsonov živac (lat. nervus tympanicus) je bočna grana jezično-ždrelnog živca, koja učestvuje u inervaciji parotidne pljuvačne žlezde i sluzokože srednjeg uha. On se odvaja od grane jezično-ždrelnog živca ispod jugularnog otvora i odatle se prostire upolje i unapred i ulazi u bubni kanal u piramidi slepoočne kosti. Nakon što prođe kroz ovaj kanal, živac ulazi u bubnu duplju i u predelu žleba promontorijuma gradi bubni živčani splet (lat. plexus tympanicus).[1][2]

Prostiranje jezično-ždrelnog, vagusnog i pomoćnog živca

Pored njega, u izgradnji spleta učestvuju i karotikotimpanični živci iz unutrašnjeg karotidnog spleta i spojnična grana sa bubnim spletom iz facijalnog nerva. Bubni splet daje grančice za inervaciju sluznice srednjeg uha, odnosno sluznice bubne duplje, mastoidnih šupljina i Eustahijeve trube.[3]

Iz gornjeg dela bubnog spleta polazi mali petrozni živac (lat. nervus petrosus minor), koji prolazi kroz zjap kanala malog petroznog živca i dospeva na prednju stranu piramide slepoočne kosti. On se pruža preko ove strane, prolazi kroz klinastopetroznu pukotinu i napušta lobanju i konačno se završava u otičkom ganglionu. Živac donosi ganglionu parasimpatička vlakna koja idu preko ušno-slepoočnog živca u parotidnu žlezdu.

IzvoriUredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

LiteraturaUredi

  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 


Moždani živci
0 krajnji živac | I mirisni živci | II vidni živac | III živac pokretač oka | IV trohlearni živac | V trograni živac (oftalmični, gornjovilični, donjovilični živac) | VI živac odvodilac | VII živac lica | VIII tremno-pužni živac | IX jezično-ždrelni živac | X živac lutalac | XI pomoćni živac | XII podjezični živac