Vaskrsenje

Vaskrsenje (vaskrsnuće) ili uskrsenje (uskrsnuće) predstavlja povratak mrtve osobe u život. Ovo učenje čini sastavni deo judaizma, hrišćanstva i islama.

Može se tumačiti doslovno kao oživljavanje mrtvog tela, i u prenesenom značenju, kao ustanak iz mrtvila, odnosno duhovni preporod.

Vaskrsenje u hrišćanstvuUredi

Hrišćanska vera razlikuje privremeno vaskrsenje pojedinaca - vaskrsnuće, i opšte vaskrsenje čovečanstva na sudnji dan za večni život u Carstvu Nebeskom. Većina hrišćani veruje u drugi Hristov dolazak, kada će, prema učenju crkve, mrtvi ustati i kada će Hrist suditi živima i mrtvima.

Godine 1945, pronađeni su gnostički spisi iz Nag Hamadija, koji otkrivaju potpuno drukčije tumačenje vaskrsenja od opšteprihvaćenog u hrišćanstvu.

„Oni koji govore da će prvo umreti a potom vaskrsnuti, greše. Jer ako ne prime vaskrsenje za života, ni kada umru neće primiti ništa.“ — Jevanđelje po Filipu

Izraz vaskrsenje se takođe koristi i za Isusovo vaskrsenje i slavi se kao praznik Vaskrs.

Isus o vaskrsenjuUredi

Isus je zastupao verovanje u vaskrsnuće, za razliku od onovremenog verskog pokreta sadukeja. Novi zavet prenosi jednu od njihovih rasprava:

I dođoše k njemu sadukeji koji kažu da nema vaskrsenja, i zapitaše ga govoreći: „Učitelju! Mojsije nam napisa: 'Ako kome brat umre i ostavi ženu a dece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne seme bratu svom'. Sedam braće beše: i prvi uze ženu, i umre bez poroda. I drugi uze je, i umre, i ni on ne ostavi poroda; tako i treći. I uzeše je sedmorica, i ne ostaviše poroda. A posle svih umre i žena. O vaskrsenju dakle kad ustanu koga će od njih biti žena? Jer je za sedmoricom bila“. I odgovarajući Isus reče im: „Zato li se vi varate što ne znate pisma ni sile Božje? Jer kad iz mrtvih ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima“. — Jevanđelje po Marku, glava 12

Gotovo identičan pasus se nalazi i u Jevanđelju po Mateju (glava 22) i u Jevanđelju po Luki (glava 20). U Jevanđelju po Jovanu Isus je govorio da njegove reči predstavljaju duh i život[1], i ko veruje u njih i postupa po njima „prešao je iz smrti u život“[2] te „neće videti smrt doveka“. [3]

Vaskrsenje u islamuUredi

Kuran govori o velikom ustanku (ar. al—qiyama), odnosno vaskrsenju, kada će se ljudi pitati „ko ih to budi iz njihovih humki“ (Kuran LXXXVI, 52). Prema Kuranu, „povik jedan će izvesti ljude na lice Zemlje“ (Kuran LXXIX, 13-14) a njima će se učiniti „da su samo jedno veče ili jedno jutro ostali“ u smrtnom snivanju (Kuran LXXIX, 46).

U islamskoj filozofiji se smrt često poredi sa snom. Tako islamski filozof Al-Gazali smrt naziva „počinkom između dva buđenja“, malog na ovom svetu i velikog na onom svetu.[4]

Vaskrsenje i zombiUredi

S obzirom da je moderna definicija zombi nastala u drugoj polovini 20. veka te se pojam sa modernim medijama, pre svega igranim filmovima, prostrano proširio, u zadnjih par godina koristi se kao govor mržnje protiv religija koje veruju u vaskrsenje, tako što bi se vaskrsli čovek uporedio sa takozvanim zombijem. Vaskrsenje razume sveukupnu obnovu živog bića u jednom materijalnom telu - oživljavanje može tom prilikom da bude u umrulom telu koje bi se obnovilo, ili bi se telo materijalizovalo iz nebića, atomi bi se sastavili u jedno novo, živo telo itd. - dok je zombi preuzeto iz zapadno-afričke vudu-kulture koje je putem afričkih robova u 17. i 18. veku preneto u Ameriku i misli na umrulo telo koje bi se nasilno i pod uticajem stranih faktora, npr. vračanjem ili magijom, podiglo u svet živih. Vaskrsnulo telo živi i ima dušu, duh, razum, dok je „zombirano” telo i dalje mrtvo, ono propada i raspada i, tradicionalno, nema dušu, duh ni razum. Srpski naziv za zombija bilo bi vampir ili povratnik, i sve tradicionalne kulture bi razlikovale između vaskrslog čoveka koji je živ čovek i kome je priroda da živi u ovome svetu, koji nije duh ili jedna druga neprirodna pojava, i povratnika koji je mrtav i kome nema mesta u svetu živih. Kratko: Vaskrsli živi, a vampir, povratnik, ili „zombi”, je mrtav.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

 1. ^ Jevanđelje po Jovanu, glava 6
 2. ^ Jevanđelje po Jovanu, glava 5
 3. ^ Jevanđelje po Jovanu, glava 8
 4. ^ Enes Karić, Smrt - san s onu stranu, Zbornik radova „San, java i buđenje“ (priredio Dušan Pajin), Dečje novine, Gornji Milanovac, 1991.

LiteraturaUredi

 • Resurrection: The Power of God for Christians and Jews by Kevin J. Madigan and Jon D. Levenson. New Haven. Yale University Press.2008.
 • C.D. Elledge. Resurrection of the Dead in Early Judaism, 200 BCE -- CE 200. Oxford. Oxford University Press.2017..
 • Nikolai Fyodorovich Fyodorov. Philosophy of Physical Resurrection 1906.
 • Edwin Hatch. Influence of Greek Ideas and Usages Upon the Christian Church (1888 Hibbert Lectures).
 • Alfred J Hebert. Raised from the Dead: True Stories of 400 Resurrection Miracles
 • Lange, Dierk. "The dying and the rising God in the New Year Festival of Ife", in: Lange, Ancient Kingdoms of West Africa, Dettelbach: Röll Vlg. 2004, pp. 343–376.
 • Richard Longenecker, editor. Life in the Face of Death: The Resurrection Message of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
 • Joseph McCabe Myth of the Resurrection and Other Essays, Prometheus books, New York, 1993, originally printed in 1925 and 1926
 • Tryggve Mettinger. The Riddle of Resurrection: "Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East, Stockholm: Almqvist 2001.
 • Markus Mühling. Grundinformation Eschatologie. Systematische Theologie aus der Perspektive der Hoffnung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.2007. ISBN 978-3-8252-2918-4. str. 242-262.
 • George Nickelsburg. Resurrection, Immortality, and Eternal Life in Intertestmental Judaism. Cambridge. Harvard University Press.1972..
 • Pheme Perkins. Resurrection: New Testament Witness and Contemporary Reflection. Garden City: Doubleday & Company, 1984.
 • Erwin Rohde Psyche: The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks. New York: Harper & Row, 1925 [1921].
 • Charles H. Talbert. "The Concept of Immortals in Mediterranean Antiquity", Journal of Biblical Literature, Volume 94, 1975, pp 419–436
 • Charles H. Talbert. "The Myth of a Descending-Ascending Redeemer in Mediterranean Antiquity", New Testament Studies, Volume 22, 1975/76, pp 418–440
 • Tipler, Frank J. (1994). The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead. my house: Doubleday. ISBN 978-0-19-851949-2. 

Spoljašnje vezeUredi