Velika plava rupa

велика подводна рупа на обали Белизеа

Velika plava rupa (engl. Great Blue Hole) je velika podvodna rupa na obali Belizea. Mali atol, u sklopu Koralnog grebena Belizea, udaljen je 100 km (62 mi) od kopna i grada Belize Sitija. Rupa je kružnog oblika prečnika preko 300 m (980 ft) i preko 125 m (410 ft) je duboka. Formirana je kao krečnjački špiljski sistem u poslednjem glacijalnom razdoblju kada je nivo mora bio dosta niži. Kada se nivo okeana počeo povećavati, špilja je potopljena, a krov se urušio.

Pogled na Veliku plavu rupu

Spoljašnje veze uredi