Veliki jabučni mišić

Veliki jabučni mišić (lat. musculus zygomaticus major) je parni mišić glave, koji se pruža od spoljašnje strane odgovarajuće jabučne kosti ka unutra i naniže do duboke strane kože u predelu ugla usana. On delimično ulazi i u sastav kružnog mišića usana.[1][2][3]

Veliki jabučni mišić

Inervacija mu potiče od jabučnih grana facijalnog živca, a dejstvo se ogleda u povlačenju ugla usana i gornje usne naviše i upolje, što čini u saradnji sa malim jabučnim mišićem, mišićem smeha i sl. Pri obostranoj kontrakciji on daje licu nasmejan izraz, tako da se ubraja i u mimične mišiće.

IzvoriUredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

LiteraturaUredi

  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4.