Vidinski sandžak je bila turska vojno-administrativna jedinica koja je uspostavljena 1396. godine.[1]

Stvaranje Vidinskog sandžaka

uredi

Nakon Nikopoljske bitke 1396. Turci su osvojili balkanske zemlje i oformili Vidinski sandžak.[2] Vidinski sandžak je označavao vojnu oblast za nastavak borbenih upada u Vlašku, Moldaviju, Ugarsku i Despotovinu. Mogu se pronaći mnogi dokumenti koji potvrđuju ratne sukobe. U vojnom pogledu Vidinski i Nikopoljski sandžak su sarađivali.[3]

Granice sandžaka

uredi

Granice ovog sandžaka nisu dovoljno precizne, ali se pominje da su bile od Vidina do Golupca.[4]

Krajnji cilj

uredi

Krajnji cilj sandžaka bio je učvršćivanje turske granice na Dunavu, i naravno nastavak osvajanja susednih oblasti.

Gurgusovac u vreme sandžaka

uredi

Gurgusovac je u to vreme bio selo. Status varoši (grada) dobio je tek kada je u njemu izgrađen turski šanac sa posadom. Po nalogu Mehmeda Osvajača izvršen je popis svih naselja i domaćinstva u sandžaku. Gurgusovac je imao 10 kuća, godišnji prihod od 1.111 akči i tada je ustanovljeno da ima 199 timarskih poseda na kojima je vojno – administrativnu vlast imao spahija. Posed se dobijao carskim beretom ili nasleđem. Timar se sastojao od jednog do 3 sela. Na čelu sandžaka je bio sandžak – beg.

Raspad Vidinskog sandžaka

uredi

Došlo je do reorganizacije turske uprave. Početkom XVIII veka tursko carstvo je dobilo nove administrativne jedinice.[5] Vidinski sandžak je tako trajao do 1833. kada se timočki narod napokon oslobodio od turske okupacije, koja je trajala 437 godina.

Reference

uredi
  1. ^ Fragmenti opširnog popisa Vidinskog sandžaka iz 1478-81. godine //Mešovita građa (Miscellanea) 2 (Beograd 1973) 79-177 + faksimili.
  2. ^ Trokanović, Jordan (2011). Timočka sela i Vidinski pašaluk. Negotin: Istorijski arhiv. ISBN 978-86-84187-29-3. 
  3. ^ Fragmenti zbirnog popisa Vidinskog sandžaka iz 1466. godine // Mešovita građa (Miscellanea) 2 (Beograd 1973) 5-77 + faksimili.
  4. ^ Stojadinović, Branislav (1999). Zavičajni leksikon Knjaževac u 1.000 pojmova. Knjaževac: Javno informativno preduzeće "Knjaževac". ISBN 978-86-7054-003-3. 
  5. ^ Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast. – Beograd : Istorijski institut, 1974, 177 + 3 str. : faksimili. – (Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu građu ; 2).