Википедија:Grbovi

Za prvobitnu smernicu sa Ostave, prema kojoj je i ova pisana, pogledajte Commons:Coats of arms (bolje permalink). Naime, u heraldici, definicija (blazon) i predstava grba (slika) dve su različite stvari. Takvo je stanje i sa autorskim pravima.

Heraldika je tokom svog osamstogodišnjeg postojanja često predstavljala probleme u pogledu autorskih prava. Ova smernica najkraće izrečena jeste: Ne šaljite slike grbova koje ste pronašli na internetu (najćešće i bilo gde drugde) na Ostavu, jer oni najčešće nisu u javnom vlasništvu. Objašnjenje takve potrebe, pak, malo je složenije.

Šta se uzima u obzir?Uredi

Tokom priče o grbovima, u obzir se uzimaju dve stvari:

  • Definiciju grba čine reči — na primer crveni zmaj okrenut na levu stranu
  • Predstavu grba čini slika — na primer, ova desno prema gornjoj definiciji

Kako je u heraldici utemeljeno, ne postoje zvanične predstave grba. Takvu definiciju imaju logotipi, koji se moraju predstavljati zvaničnom slikom, ne predstavom inspirisanom originalom. Svaki prepoznatljiv crtež grba nacrtan prema blazonu (stručan naziv za definiciju) jeste ispravan.

I jedan i drugi deo priče su intelektualna svojina, te je njihova zakonska zaštita na tome i bazirana.

Šta je u javnom vlasništvu?Uredi

Sem ako tako nije naznačeno, blazon grba je u javnom vlasništvu. Tako je u velikoj većini slučajeva, što odgovara tradiciji uspostavljenoj tokom godina.

Razlozi zbog kojih opisi nisu zaštićeni autorskim pravima su brojni. Polazi se od toga da nema razloga da se proizvode nezakonito, preko toga da su obično u pitanju veoma stare kreacije, pa do toga da se u njih ne ulaže mnogo umetničkih elemenata i da grb zapravo nije određeno ostvarenje, već apstraktan simbol. Kraći razlog je taj da ideje ne potpadaju pod zaštitu intelektualne svojine.

Ipak, izuzeci postoje, pa neke definicije grba jesu zaštićene autorskim pravima, ali to retko i tada najčešće podsećaju na logotipe. Takvi grbovi nisu zvanični, pa se za njih uzimaju isti uslovi kao za logotipe. Takođe, male su šanse da bi takva tužba prošla na sudu. Naravno, to važi samo za opis grba, jer svaka predstava intelektualna je svojina onog koji je nacrta.

To znači da svako grb može nacrtati prema definiciji, a da pritom ne ugrozi ničija autorska prava. Zabrana pravljenja izvedenih dela u tom slučaju nema zakonsku utemeljenost.

To takođe znači da grb inspirisan drugim (obično pronađen na internetu) sa istim sastavom, ali različitom predstavom (slikom) nije izvedeno delo drugog grba. Kada se nova slika grba napravi, ona je izvedena od opisa koji je u javnom vlasništvu, ne od autorskim pravima zaštićene slike na osnovu koje je nacrtan. Takva predstava se podvodi pod autorske slike.

Čime je korišćenje uslovljeno?Uredi

Kao i svaki drugi zaštitni znak (trejdmark™), i grb odlikuje vlasnik.

  • Njega niko ne može prisvojiti.
  • Ne sme se koristiti za klevetu.

Takve zakonske uslovljenosti se ne smatraju uslovljenostima u pogledu licenciranja, jer, kakva god licenca bila, ona nikada ne dozvoljava nezakonitu ili upotrebu za potrebe klevete. Zaključno, ne postoje dodatne uslovljenosti od onih već predstavljenih.

Postoje li izuzeci?Uredi

Kao i u svakom drugom slučaju, i u ovom postoje izuzeci. Prvi je taj da se sva gornja pravila odnose na Ostavu. Dakle, dozvoljeno je slanje slika grbova na Vikipedije, ali pod neslobodnom licencom. U slučaju Vikipedije na srskom jeziku, u pitanju je licenca {{simbol}}. To je opširna licenca koja se primenjuje i na ostale simbole sa pravnim statusima sličnim onih kod grbova.

Drugi izuzetak je taj što neke države u svojim zakonima dozvoljavaju korišćenje državnih simbola bez ikakvih uslova.

Država Šablon na ostavi
  Jermenija Template:PD-Coa-Armenia
  Azerbejdžan Template:PD-Coa-Azerbaijan
  Belgija Template:PD-Coa-Belarus
  Brazil Template:PD-Coa-Brazil-1983 (do 1983)
  Estonija Template:PD-Coa-Estonia
  Finska Template:PD-Coa-Finland
  Nemačka Template:PD-Coa-Germany (nakon 1945)
Template:PD-Coa-Germany-b1945 (do 1945)
  Gruzija Template:PD-Coa-Georgia
  Mađarska Template:PD-Coa-Hungary
  Letonija Template:PD-Coa-Latvia
  Litvanija Template:PD-Coa-Lithuania
  Meksiko Template:PD-Coa-Mexico
  Norveška Template:PD-Coa-Norway
  Rumunija Template:PD-Coa-Romania
  Rusija Template:PD-Coa-Russia
   Švajcarska Template:PD-Coa-Switzerland
  Turska Template:PD-Turkey-COA (opštine)