Википедија:Davanje korisničkih prava

Ovo pravilo se odnosi na davanje statusa automatski patroliranog, patrolera i vraćača. Za pravila u vezi sa dobijanjem administratorskih, birokratskih i čekjuzerskih ovlašćenja pogledajte Vikipedija:Administracija.

Pravila za dodeljivanje statusa automatski patroliranog, patrolera i vraćača

uredi
  1. Predlozi za dodeljivanje ili uklanjanje statusa automatski patroliranog i patrolera podnose se na stranici Vikipedija:Patroliranje.
  2. Predlozi za dodeljivanje ili uklanjanje vraćačkih prava podnose se na stranici Vikipedija:Vraćač.
  3. Nakon postavljanja predloga, korisnicima se ostavljaju tri dana da kažu svoje mišljenje i iznesu eventualne zamerke. Nakon isteka tog perioda, administrator ili birokrata može da dodeli ili ukloni konkretna prava uzimajući u obzir mišljenja ostalih korisnika.
  4. Korisnik ne može da dobije patrolerska i vraćačka prava ukoliko već nije autopatroliran.
  5. Vraćačka prava mogu da se traže i dobiju samostalno. Administrator je dužan da pre davanja tih prava proveri da li je korisnik automatski patroliran. Ako nije, zahtev se automatski odbija.
  6. Patrolerska prava uvek idu u paketu sa vraćačkim pravima. Birokrata je dužan da pre davanja proveri da li je korisnik automatski patroliran, ako nije, zahtev se automatski odbija.
  7. Ako se nekom oduzimaju patrolerska prava, oduzimaju mu se automatski i vraćačka prava.
  8. Korisnicima koji barem godinu dana ne koriste svoje pravo, isto se ima oduzeti.