Википедија:Kriterijumi za korišćenje neslobodnog sadržaja

Ovom politikom definiše se obim i način upotrebe neslobodnih slika na Vikipediji na srpskom jeziku.

Ova politika je utemeljena na tri osnovna principa:

 • Očuvanju Vikipedijine misije stvaranja trajno slobodnog sadržaja za neograničenu distribuciju, preradu i korišćenje od strane svih korisnika u svakom obliku.
 • Potrebi da se svede na najmanju meru zakonska odgovornost smanjenjem obima neslobodnog sadržaja pod strogo definisanim okolnostima čije postojanje predviđa veća ograničenja od prava na poštenu upotrebu iz američkog zakonodavstva.
 • Stvaranje kvalitetne enciklopedije s težnjom za upotrebom medija u nužnoj meri za ostvarenje te svrhe.

Za potrebe ove politike, pod „neslobodnim sadržajem“ se podrazumevaju sve slike i druga dela zaštićena merodavnim pravom bez slobodne licence. Ovakvi materijali mogu se upotrebljavati na Vikipediji na engleskom i srpskom jeziku samo ako je ispunjen svaki od sledećih 10 uslova:

 1. Nema slobodnog ekvivalenta. Neslobodan sadržaj se koristi samo ako slobodan ekvivalent nije dostupan niti se može stvoriti, a da služi istoj enciklopedijskoj svrsi. Kada je moguće, neslobodan sadržaj se pretvara u slobodan umesto pozivanja na ograničenja autorskog prava ili se menja slobodnijom alternativom prihvatljivog kvaliteta, ukoliko je takva dostupna; „prihvatljiv kvalitet“ podrazumeva kvalitet kojim se dovoljno ostvaruje enciklopedijska svrha. (Brzo se testirajte, pitajući se: „Da li ova slika može biti zamenjena drugom koja daje isti efekat, ili njen sadržaj prenet rečima, bez ikakve upotrebe slike?“ Ukoliko je odgovor da, ta slika verovatno ne zadovoljava ovaj kriterijum.)
 2. Poštovanje komercijalnih prilika. Neslobodan sadržaj se ne koristi na način kojim bi potencijalno zamenio prvobitnu tržišnu ulogu originalnog zakonski zaštićenog dela.
  1. Minimalna upotreba. U svakom članku, i Vikipediji u celini, neslobodan sadržaj se upotrebljava u najmanjoj meri. Veći deo sadržaja se ne upotrebljava ukoliko je jedan deo dovoljan; deo se koristi samo ako je to nužno.
  2. Minimalan obim upotrebe. Umesto čitavog video zapisa upotrebljava se jedan njegov deo, odnosno kod slika se umesto visoke upotrebljava niska rezolucija (pogotovo tamo gde se original može upotrebiti za pirateriju). Ovo pravilo se odnosi i na stranice za opis slika, tj. imenski prostor Datoteka.
 3. Prethodno objavljivanje. Neslobodan sadržaj mora biti prethodno objavljen van Vikipedije.
 4. Sadržaj. Neslobodan sadržaj zadovoljava Vikipedijine zahteve vezane za sadržaj i enciklopedijske je prirode.
 5. Politika svojstvena mediju. Materijal zadovoljava specifične zahteve Vikipedije vezane za specifično delo. Primera radi, slike moraju da zadovoljavaju pravila o korišćenju slika.
 6. Minimum jednog članka. Neslobodan sadržaj se koristi bar u jednom članku.
 7. Značaj. Neslobodan sadržaj se koristi samo ako njegovo prisustvo znatno uvećava razumevanje teme od strane čitalaca, a njegovo izostavljanje bitno utiče na gubitak te razumljivosti.
 8. Ograničenja na mesto upotrebe. Neslobodan sadržaj dozvoljen je samo u člancima (ne i u višeznačnim odrednicama), i isključivo u glavnom imenskom prostoru.
 9. Strana sa opisom slike. Slika ili strana sa opisom dela sadrži sledeće:
  1. Navođenje izvora preuzetog materijala i, ukoliko je različit od izvora, navođenje imena, pseudonima, znaka autora i/ili naziva nosioca autorskog i/ili srodnih prava.
  2. Naznaku o autorskom i/ili srodnom pravu koja upućuje na odredbu Vikipedijine politike kojom se dozvoljava korišćenje.
  3. Naslov svakog članka (poželjne su i odgovarajuće poveznice) kojim se tvrdi zakonska mogućnost korišćenja sadržaja (Zakon o autorskom i srodnim pravima, Sl. glasnik RS br. 104/2009, čl. 40-52) i posebno obrazloženje ograničenja autorskog prava za svaki od tih članaka, kao što je objašnjeno u smernicama. Obrazloženje se daje jasnim, jednostavnim jezikom, i bitno utiče na svako korišćenje.

Sprovođenje uredi

 • Postojeće slike za koje se tvrdi poštena upotreba a koje očigledno ne mogu da zadovolje gore navedene kriterijume biće obrisane po viđenju.
 • Postojeće i sve novoposlate slike za koje se pretpostavlja da mogu da zadovolje svih 10 gore navedenih kriterijuma, a nedostaje im potpun opis slike sa odgovarajućim obrazloženjem poštene upotrebe, biće obrisane 7 dana nakon slanja obaveštenja pošiljaocu, ukoliko se u međuvremenu ne ispune svi gore navedeni kriterijumi.