Uvod Pravila Spisak unosa Kontakt
Pomoć u uređivanju Studentski trg

Ukoliko ste asistent ili profesor na nekom fakultetu i želite da svojim studentima date zadatak da napišu svoj seminarski rad na Vikipediji, ili ste student koji je sa svojim kolegama odlučio da svoj seminarski rad postavi na Vikipediju, molimo vas da PRE bilo kakve akcije kontaktirate Vikipediju i obavestite je o svojim namerama radi daljeg dogovora i organizacije unosa.

Vikipedijanci

uredi

Ovo su Vikipedijanci sa kojima možete stupiti u kontakt radi dogovora u vezi sa organizovanjem akcije za unos seminarskih radova. Da biste im pisali, morate biti prijavljeni i morate u svojim podešavanjima imati unesen imejl.

…..