Википедија:Tim/ekologija

Podela rada po timovima
Prirodne i matematičke nauke
Društvene nauke
Politika, pravo i društvo
Religija i mitologija
Spiskovi
Primenjene nauke i tehnike
Životna svakodnevica
Umetnosti i kultura
Sport
Razno

Ok, hajde i ovde da napišem svoje viđenje zadataka Tima. Ekološki Tim sam svrstao pod biologiju na šablonu iz čistog biologocentrizma .) i jer smatram da osnove i korene ekologija ipak ima u biologiji :) --Wlodzimierz 00:38, 6. novembar 2006. (CET)[odgovori]


Neki od zadataka:

  • opisivanje (rečima i matematičkim formulacijama) osnovnih ekoloških odnosa
  • populaciona ekologija
  • ekologija predela
  • evoluciona ekologija
  • navođenje i opisi životnih formi, flornih elemenata, elemenata faune
  • posebni članak za svaki endemični, reliktni i ugroženi takson Balkanskog poluostrva


Ipak, trebao bi da izbegneš subjektivan pristup. Lepo je da priznaješ da ekologija nije deo biologije ali nije lepo da si je i pored toga prisvojio. Potraži malo pa ćeš videti da gde god da se javi neki ekološki problem jednu od osoba koje zovu da pomažu je geolog. --Jefe Timmy 00:24, 16. april 2007. (CEST)[odgovori]

LOL =) trebaLo bi, pa? =) --Wlodzimierz 17:35, 6. jun 2007. (CEST)[odgovori]