Vikont

племићка титула

Vikont (engl. viscount, franc. vicomte; žen. vikontica, engl. viscountess) je evropska plemićka titula, čiji je rang, iznad barona, a ispod erla (u Ujedinjenom Kraljevstvu) ili grofa (kontinentalnog ekvivalenta).

Kraljevske i plemićke titule
Car i carica
Kralj i kraljica
Potkralj i potkraljica
Nadvojvoda i nadvojvtkinja
Infant i infanta
Veliki vojvoda i velika vojvotkinja
veliki princ i velika princeza
Vojvoda i vojvotkinja
Princ i princeza
Markiz i Markiza
markiz i markiza
Markgrof i markgrofica
Grof i grofica
Grof i grofica

Vikont i vikontica
Baron i baroneca
Baronet i baroneta
Vitez i dama

Kruna britanksog vikonta

Spoljašnje veze uredi