Vipavska dolina (sloven. Vipavska dolina je predeo u zapadnoj Sloveniji na prelasku iz centralne Slovenije u furlanskoj niziji. Dolina se proteže uz reku Vipavu, koja izvire iz kraških izvora ispod planine Nanos u mestu Vipava. Imenom Vipavska dolina ili Vipavsko zove se obično celi široki pojas flišnog pobrđa između strmih rubova visokih kraških zaravni Nanosa i Trnovskog gozda na istoku i severu i niskog Krasa na jugozapadu. Dolina ukupno ima 310 km². Naseljena je gusto zbijenim selima mediteranskog izgleda u njoj žive 63.052 stanovnika. Na prisojnim stranama provlađuju vinogradi i voćnjaci, na nižim položajima su njive, a na samom dnu doline, koje je ponegde močvarno, travnjaci. Najvažniji su proizvodi belo vino vipavac, rano voće (trešnje) i povrće.

Pogled na Vipavsku dolinu sa planine Nanos

Klima je uglavnom mediteranska, sa hladnim zimama zbog bure koja duva s Trnovskog gozda i Nanosa. Godišnja količina padavina iznosi 1.500 mm.

Gornji i srednji deo Vipavske doline pripada opštini Ajdovščina, a donji deo opštini Nova Gorica.

Spoljašnje veze

uredi