Gabro

Дубинска магматска стена изграђена од базичног плагиокласа и пироксена; споредни састојци су амфибол, ретко биотит и металични минерали; в

Gabro je bazična intruzivna magmatska stena koja se svojim većim delom sastoji od bazičnih plagioklasa i monokliničnog piroksena (klinopiroksen) i krupnozrnaste je strukture. Bazični plagioklas može biti labrador ili bitovnit, a retko anortit.

Gabro

Gabro je tipična stena srednjeg stepena frakcionacije bazaltnih magmi pa se najčešće pojavljuje u obliku uslojenih intruzija, ali i debljih diferenciranih silova, pa i manjih intruzija.

To su stene zelenosive, tamnozelene, zelene a nekada i crne boje.

Najveći deo okeanske kore načinjen je upravo od gabra, proizvedenog bazaltnim magmatizmom na srednjookeanskim grebenima.

Ima primenu kao građevinski kamen i to kao dekorativni kamen. Spomenik Neznanom junaku na Avali u Beogradu izgrađen je od jablaničkog gabra. Takođe, Knez Mihajlova ulica u Beogradu je popločana gabrom.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  1. Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka