Generalni kapetan (etimološki: General Kapetanije, drugi naziv je i Kapetan general) je najviši vojni čin u mnogim vojskama Evrope i guvernerska titula. Naziv se prvi put se pojavio u 14. veku i prestavljao je zvanje za vrhovnog komandanta vojske (ili mornarice). Popularnost ovog zvanja se najviše koristilo u 16. i 17. veku ali sa različitim značenjima u zavisnosti od zemlje. Tokom 18. veka ovo zvanje je zamenjeno jednostavnijim nazivima činova generala ili feldmaršala. Nakon okončanja Napoleonvih ratova ovo zvanje je ukinuto u većini evropskih zemalja, osim Španije i njenih bivših kolonija. Često se ova titula meša sa sličnom feldkapetan.

Današnja upotreba zvanja i čina

uredi

Bolivija

uredi

U Boliviji, šef države za vreme trajanja mandata nosi čin Generalni kapetan kao vrhovni komandant oružanih snaga, uprkos tome što je civil.

Zemlje komonvelta

uredi

U armijama Komonvelta, zvanje Generalni kapetan se koristi prilikom opisivanja ceremonijalnog šefa korpusa ili jedinice. Elizabeta II monarh svih zemalja je Generalni kapetan Britanske počasne artiljerije, Kraljevskog puka Kanadske artiljerije, Kraljevske Australijske artiljerije, Kraljevske Novozelandska artiljerije i Kraljevskog Novo Zelandskog oklopnog korpusa.

Imenovanje u zvanje Generalnog kapetana se koristi za poziciju Kraljičine telesne garde za Škotsku, Kraljevske steljačke garde. Položaj trenutno drži Grof od Arlije.

Čile

uredi

U Čileu ako je vrhovni komandant vojske i šef države tada on nosi čin Generalni kapetan. Tokom istorije Čilea to se dogodilo tri puta. Činovi su dodenjeni Bernardo O'Higinsu, Ramonu Freiru i Augusto Pinočeu. Pinoče je ovaj čin nosio do svoje smrti 2006. godine a 2008. godine amandmanima na vojni zakon, zvanje je ukinuto.

Španija

uredi

U Španiji, titula Generalni kapetan je najviši vojni čin a od 1999. godine isključivo je nosi španski monarh (trenutno Filip VI). Od 1939. godine, za vreme vladavine Franciska Franka čin je i vojno zvanje za sva tri roda Španskih oružanih snaga. Ta tradicija je nastavljena i danas.

Epolete raznih zemalja

uredi

Reference

uredi