General-admiral (nem. Generaladmiral) je jedno od najviših vojnih zvanja u ratnim mornaricama nekih zemalja.

Ruska Imperija uredi

U Ruskoj Imperiji je bio najviši vojni čin (zvanje) i dužnost u ratnoj mornarici. Čin je ustanovljen Tabelom rangova 1722. i bio je ravan vojnom činu general-feldmaršala, a takođe građanskom činu kancelara i aktivnog tajnog savjetnika 1. klase. Kao dužnost postoji od 1695. godine.

Njemačka uredi

U njemačkoj mornarici, general-admiral (nem. Generaladmiral) je drugo po rangu zvanje u ratnoj mornarici (nem. Kriegsmarine), niže od čina velikog admirala, ali više od admirala. Odgovarao je činu general-pukovnika.

General-admirali Trećeg rajha:

 • 20 aprila 1936 (od 1 aprila 1939 — veliki admiral) — Erih Reder (1876—1960);
 • 1 aprila 1939 — Konrad Albreht (1880—1969);
 • 1 januara 1940 — Alfred Zalvahter (1883—1945);
 • 19 jula 1940 — Rolf Karls (1885—1945);
 • 1 aprila 1941 — German Bem (1884—1972);
 • 1 aprila 1941 — Karl Ernst Vitcel (1884—1976);
 • 31 avgusta 1942 — Oto Šultce (1884—1966);
 • 1 februara 1943 — Vilhelm Maršal (1886—1976);
 • 1 marta 1944 — Valter Varceha (1891—1956);
 • 1 marta 1944 — Oto Šnivind (1888—1964);
 • 16 sentebra 1944 — Oskar Kumetc (1891—1980);
 • 1 maja 1945 — Gans Georg fon Frideburg (1895—1945).

Admiral Karl Denic je bio unapređen u velikog admirala, a da nije imao zvanje general-admirala.

Vidi još uredi