Geografski pol

Geografski pol je zamišljena tačka u kojoj osa rotacije (planetarna osa) probada površinu planete ili nekog tela koje se okreće oko svoje ose. U opštm slučaju govorimo o polovima nebeskih tela, jer izraz geografski opisuje samo Zemljine polove.

Geografska osa rotacije A (zelena), koja pokazuje severni geografski pol A1, i južni geografski pol A2; takođe prikazuje magnetno polje i magnetnu osu rotacije B (plava), i severni magnetni pol B2, i južni magnetni pol B1.

Kako planetarna osa probada planetarnu površinu u dve tačke, probojna mesta nazivamo severni pol i južni pol. Na Zemlji su imena polova određena istorijskim razlozima, ali nije uvek jasno kako ćemo nazvati polove tela, budući da osa može biti nasumično usmerena. Kada govorimo o telima u Sunčevom sistemu uobičajeno je da se za severni pol nebeskog tela uzima pol bliži smeru ka zvezdi Severnjači.

Neka tela u Sunčevom sistemu, kao recimo Saturnov satelit Hiperion ili asteroid 4179 Tutatis, nemaju definisane polove zbog svoje haotične rotacije uzrokovane nepravilnim oblikom ili gravitacionim uticajima obližnjih tela.

Ako planeta poseduje magnetno polje, magnetni polovi se ne moraju poklapati (i uglavnom se ne poklapaju) sa polovima planete.

Spoljašnje vezeUredi