Geografski položaj

Geografski položaj je položaj neke tačke ili areala Zemljine površine u odnosu na teritorije i objekte koji se nalaze van tog mesta ili areala. Geografski položaj je složen sistem pojmova koji obuhvata:

Geografski položaji

Literatura

uredi
  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd