Glisando

Glisando (glissando), skraćeno gliss., je način sviranja pri kojem se brzo i sliveno, klizajuće, nižu tonovi. Ovaj način sviranja je izvodljiv na raznim instrumentima, ali sa različitim rezultatom: na gudačkim i žičanim instrumentima sa hvatnikom, ovo se postiže klizanjem prsta niz ili uz žicu uz istovremeno prevlačenje gudalom ili trzanjem žice. Na harfi se izvodi prevlačenjem prstiju preko žica, čime je omogućeno izvođenje hromatskih glisanda, za razliku od klavira, kod kojeg je glisando najčešći prevlačenjem prsta preko belih dirki. Na trombonu se izvodi postepenim kretanjem povlačka, a na timpanu ili promenom štimovanja tokom virbla (samo na pedalnom timpanu) ili tokom odzvuka udarenog tona (moguće i na obrtnom timpanu).

Gilsando se obeležava talasastom linijom koja spaja tonove na početku i kraju efekta, iznad koje se piše (nije obavezno) glissando ili samo gliss. Glisando tonovi su uglavnom kratkog trajanja, ali ako se želi napomenuti koja dužina nota treba da se odsvira, onda se glisando zapisuje kao u donjem primeru na slici:

Glissando 01.jpg

U slučaju da neki tonovi glisanda treba da budu sniženi, povišeni ili razrešeni drugačije od tonalitetskih predznaka, onda se ti tonovi obeležavaju između početnog i krajnjeg kao male glave nota u zagradama, kao na donjoj slici:

Glissando 02.jpg

Zvučni primerUredi

  Glissando na violini
  Glissando na harfi

Spoljašnje vezeUredi