Gnej Servilije

Gnej Servilije Gemin (lat. Gnaeus Servilius Geminus, do 2. avgusta 216. p. n. e.) je bio rimski vojskovođa i konzul za vreme Drugoga punskoga rata. Bio je prvi komandant rimske flote, koji je tokom Drugoga punskoga rata pustošio obalom Afrike. Poginuo je u bici kod Kane.

PorekloUredi

Potiče od patricijske familije Servilija. Njegov deda je Kvint Servilije, a otac mu je izgleda bio Publije Servilije Gemin, koji je bio konzul 252. p. n. e. i 248. p. n. e.

Izabran za konzulaUredi

Izabran je 217. p. n. e. za konzula zajedno sa Gajem Flaminijem. Gaj Flaminije je bio plebejac, a Gnej Servilije je bio patricij. Dve rimske konzularne vojske bile su bitno smanjene nakon rimskoga poraza u bici kod Trebije i zbog toga su regrutovane četiri nove legije. Tit Livije i Polibije daju dosta različit opis zbivanja. Prema Polibiju oba konzula okupljala su svoje vojske, pa je onda početkom proleća Gaj Flaminije otišao sa vojskom do Arecijuma (Areco) u Etruriji, a Gnej Servilije Gemin je otišao do Ariminija (Rimini). Obojica su čekali Hanibalovu vojsku. Hanibal se u to vreme nalazio u Cisalpinskoj Galiji. Zadatak dvojice konzula je bio da spreče prodor Hanibala i njegove vojske na jug. Dve konzulske vojske nisu bile mnogo udaljene, tako da su mogle u slučaju potrebe da se ujedine. Hanibal je očekivao spajanje dve konzularne vojske, pa je zbog toga pustošenjem teritorije nastojao da uvuče Gaja Flaminija u bitku pre nego što stigne druga rimska vojska pod zapovedništvom Gneja Servilija Gemina.

Bitka kod Trazimenskoga jezeraUredi

Hanibal se iznenadio Flaminija odabravši put za koji niko nije očekivao da će ga odabrati. Krenuo je teškim putem kroz močvare Etrurije, sa ciljem da iznenadi Flaminija. Nakon toga Gaj Flaminije je uleteo u Hanibalovu zasedu u bici na Trazimenskom jezeru 217. p. n. e. U toj bici poginulo je ili zarobljeno oko 30.000 rimskih vojnika i konzul Gaj Flaminije. Na vesti da se Hanibal nalazi u Etruriji i da se njegova vojska ulogorila pored vojske konzula Gaja Flaminija, Gemin je nameravao da se pridruži Gaju Flaminiju. Pošto nije mogao da brzo dođe, poslao je napred propretora Gaja Cenetenija sa 4.000 konjanika. Hanibal je nakon pobede kod Trazimenskoga jezera čuo da Rimljanima dolazi pojačanje, pa je onda poslao Maharbala sa strelcima i sa konjicom. Maharbal je u prvom napadu pobio pola rimske konjice, a ostatak snaga se povlačio do jednoga brda, gde su se predali.

Komandant rimske floteUredi

Nakon dva teška poraza u Rimu je zavladala panika, pa su izbrali diktatora Kvinta Fabija Maksima. Gnej Servilije Gemin je kraj Narnije predao vojsku diktatoru. Gemin je od Fabija Maksima dobio zadatak da preuzme rimsku flotu i da štiti rimsku obalu. Pre toga kartaginjanska flota presrela je i zarobila kod Koze transportne brodove, koji su vozili snabdevanje za vojsku u Iberiji. U Rimu su bili mobilizovani svi vojno sposobni. Gemin je rimsku flotu popunio onima mlađima od 35 godina.

Kartaginjani su sa svojom flotom došli do Pize, pogrešno se nadajući da će se tu sastati sa Hanibalom. Gnej Servilije Gemin je odmah krenuo sa rimskom flotom od 120 pentera, pa se kartaginjanska flota povukla do Sardinije, a onda do Kartagine. Gemin ih je jedno vreme ganjao, a onda se sa flotom usidrio kod Lilibaja na Siciliji. Otplovio je do ostrva Cercine, koje je napustio tek kad mu je stanovništvo platilo 10 talanata samo da ne pustoši ostrvo. Nakon toga Gemin se sa rimskom vojskom iskrcao u Africi, gde je jedno vreme pustošio obalu. U tom pustošenju i pljački su se poprilično osmelili i postali su neoprezni, pa su upali u zasedu. Našli su se opkoljeni u nepoznatoj zemlji i tom prilikom poginulo je 1.000 rimskih vojnika i jedan kvestor. Gemin se nakon toga poraza vratio na Siciliju, gde je flotu predao Titu Otaciliju Krasu, a sam je po okončanju diktatorovoga mandata krenuo da preuzme konzulsku vojsku.

Konzul i prokonzulUredi

U to vreme prošlo je šest meseci diktatorovoga mandata, pa je Gnej Servilije Gemin krenuo da kao konzul preuzme komandu nad kopnenom vojskom. Ujesen 217. p. n. e. preuzeo je vojsku, kojom je komandovao Marko Minucije Ruf. Zajedno sa Markom Atilijem Regulom ratovao je protiv Hanibala, pažljivo izbegavajući odlučnu bitku. Dosledno su sprovodili Fabijevu strategiju stvarajući velike nevolje Hanibalu. Po isteku mandata produžen mu je imperijum za 216. p. n. e, pa je bio prokonzul.

Uloga u bici kod KaneUredi

Učestvovao je u bici kod Kane 216. p. n. e, kada je gotovo potpuno uništena rimska vojska. Gemin je komandovao manjim rimskim logorom, a dan pred bitku Hanibal je ometao snabdevanje vodom manjega logora. U samoj bici Gemin je komandovao centrom, zajedno sa Markom Atilijem Regulom. Livije s druge strane pominje da je Marko Atilije otišao u Rim. U bici je poginulo 45.500 pešaka i 2.700 konjanika. Gnej Servilije Gemin je poginuo u bici kod Kane.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi