Gornja crkva u Pograđu

објекат и непокретно културно добро у Пећком управном округу, Србија

Gornja crkva u Pograđu, naselju u opštini Klina, podignuta je u periodu od 1500. do 1600. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Grobljanska crkva je nekoliko puta menjala patrona – prvobitno najverovatnije posvećena svetom Nikoli, a potom svetim vračima Kuzmanu i Damjanu, stecište okupljalja i proslava meštana bila je na dan svetog Dimitrija.

Gornja crkva u Pograđu
Gornja crkva u Pograđu
Opšte informacije
MestoPograđe
OpštinaKlina
Vreme nastanka1500/1600.
Tip kulturnog dobraSpomenik kulture od izuzetnog značaja
Nadležna ustanova za zaštituPokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Kosova i Metohije

Opis uredi

Skroman jednobrodni i poluobličasto presvedeni naos, bez priprate, sa polukružnim nišama u funkciji protezisa, oltara i đakonikona, obeležja su njene arhitekture. Jedini, lučno rešeni ulaz sa linetom smešten je na zapadnom zidu, a po jedan mali prozor bez ukrasa postoji na svakoj od tri preostale fasade. Pod je u nivou solee podignut za jedan stepenik. Prema stilskim odlikama ostataka fresaka, okvirnim vremenom nastanka može se smatrati druga polovina 16. veka. Zidne slike obuhvatju zonu stojećih figura i pojedine kompozicije iz ciklusa Velikih praznika. Sudeći po liniji crteža i svetlom koloritu, živopis je delo prosečno talentovanog anonimnog slikara.

Dugo zarušena, crkva je opsežnim restauratorskim radovima 19641967. godine, obnovljena, presvedena i pokrivena dvoslivnim krovom sa kamenim pločama, a zidne slike konzervirane i očišćene od naslaga čađi i soli.

Oskrnavljena je 1999. godine.

Vidi još uredi

Reference uredi

Spoljašnje veze uredi


Napomena: Sadržaj ovog članka je jednim delom ili u celosti preuzet sa http://www.sanu.ac.rs. Nosilac autorskih prava nad materijalom je dao dozvolu da se isti objavi pod slobodnom licencom. Dokaz o tome se nalazi na OTRS sistemu, a broj tiketa sa konkretnom dozvolom je 2009072410055859.