Gradonačelnik Banje Luke

Gradonačelnik zastupa grad i vrši izvršnu funkciju u gradu Banjoj Luci. On rukovodi Administrativnom službom Grada, i odgovoran je za njen rad. Gradonačelnik se bira istovremeno kad i odbornici za Skupštinu grada, neposrednim tajnim glasanjem, na vremenski period od četiri godine, u skladu sa zakonom.

Gradonačelnik Banje Luke
Na funkciji
Draško Stanivuković
(PDP)

od 24. decembra 2020.
Izvještaj podnosiSkupštini grada
SjedišteBanja Luka
 Republika Srpska
( BiH)
PredlagačDirektan izbor građana
Dužina mandata4 godina
Instrument konstituisanjaStatut Grada Banje Luke
FunkcijaGradonačelnik
ZamjenikZamjenik gradonačelnika Banje Luke
Veb-sajtZvanični sajt

Nadležnosti

uredi

Nadležnosti gradonačelnika su sljedeće:[1]

 • Predlaže Statut Grada,
 • Predlaže odluke Skupštini,
 • Izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • Obavještava Skupštinu o svim pitanjima koja se tiču Grada, njegovih prava i obaveza,
 • Izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Gradu,
 • Donosi odluku o osnivanju Gradske uprave,
 • Donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave,
 • Donosi plan civilne zaštite Gradske uprave,
 • Realizuje saradnju Gradske uprave sa opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine Grada i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • Daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad,
 • Podnosi izvještaj Skupštinu o svom radu, i o radu gradske uprave,
 • Pokreće inicijativu za obustavljanje od izvršenja propisa Skupštine Grada, opšteg ili pojedinačnog akta, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • Zakljčuje ugovore u ime Grada, u skladu sa aktima Skupštine Grada,
 • Rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Gradske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • Odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini Grada,
 • Donosi odluku o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom,
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada.

Izvori

uredi
 1. ^ „Nadležnosti gradonačelnika”. Zvanični sajt grada. Pristupljeno 7. april 2021. 

Spoljašnje veze

uredi