Grafičke tehnike i tehnologije

Grafičke tehnike i tehnologije se sastoje od ručnih, mehaničkih i hemijskih grafičkih procesa. Grafičke tehnike podrazumevaju različite tehničke i tehnološke postupke, putem kojih se otiskivanjem umnožavaju crteži uz pomoć matrice. Matrica je svaka obrađena ploča sa koje se otiskuje grafički list, tj. grafika.

Tehnike visoke štampe uredi

Shema tehnike visoke štampe

Tehnike visoke štampe su grafičke tehnike gde su linije i oblici koje želimo da otisnemo, na povišenom delu ploče dok su međuprostori linija i oblika koji se ne otiskuju na papir udubljeni.

Tehnike duboke štampe uredi

Shema tehnike duboke štampe

Tehnike duboke štampe su grafičke tehnike gde se linije i oblici urezuju u ploču i otiskuju iz udubljenih mesta podloge na koju je nanesena grafička boja. Za grafičku podlogu obično se koriste ploče bakra i cinka. Crtež se urezuje u ploču na dva načina: mehaničkim i hemijskim putem.

Mehaničkim putem se crtež urezuje direktno rukom koristeći se grafičkim alatkama (dletima, iglama i sl.), dok se hemijskim putem kiselinom nagriza grafička podloga.

Bakrorez i suva igla spadaju u tehnike mehaničkim putem, dok bakropis, akvatinta, mecotinta i meka prevlaka spadaju u tehnike hemijskim putem.

Grafički izraz tehnika dubokog otiskivanja postiže se linijama, tonovima i polutonovima što im daje poseban likovni karakter, zbog kojeg su veoma cenjene među slikarskim umetnicima.

Tehnike ravne štampe uredi

Shema tehnike ravne štampe

Tehnike ravne štampe koriste ravnu ploču kao grafičku podlogu.

Tehnike propusne štampe uredi

Tehnike propusne štampe koriste propusno sito (drveni ili aluminijumski ram na kome je nategnuta svila) kao grafičku podlogu.

Ostale grafičke tehnike uredi

Postoje mnoge grafičke tehnike koje ne spadaju ni u jednu od gore pomenutih kategorija. Neke od njih su:

Neke od ovih tehnika su po svom principu na granici grafike.

Literatura uredi

  • Parыgin A. B. Iskusstvo šelkografii. HH vek (istoriя, fenomenologiя. tehniki, imena). — SPb, 2010. — 304 s. il. (rus). —. ISBN 978-5-7937-0490-8.
  • Markus Steigman/René Zey, Lexikon der Modernen Kunst Tehniken und Stile, Hamburg, 2002.

Spoljašnje veze uredi