Grb

јединствен хералдички дизајн на штиту

Grbovi na štitu su deo evropske tradicije, nastali kao znak vlasništva određene osobe ili grupe ljudi, i koji su on ili ona koristili na razne načine. Za razliku od pečata i amblema, grbovi na štitu imaju svoj formalni opis – blazon.[1]

Elementi grbaUredi

Grb se sastoji iz više elemenata:

Razvoj heraldičkog grbaUredi

U toku borbe, vitezovi prekriveni svojim oklopom, nisu se mogli međusobno raspoznavati. Postepeno se počelo stavljati različiti simboli na štit i na grudi, istovremeno sa bojenjem štitova i plašta. To je znatno olakšavalo razlikovanje vitezova na bojnom polju ili na mnogobrojnim viteškim turnirima tog vremena.

Tako se došlo do velike raznovrsnosti u pogledu slike na grudima i na štitu i boje plašta, i ubrzo su kraljevski heraldičari pokušali zabeležiti sve grbove u svom kraljevstvu pa im ujedno i odrediti nekakva pravila – čime nastaje heraldika kao vrsta nauke.[2]

Ujedno, s obzirom da se tada vlast uglavnom temeljila na uspehu na bojnom polju, vladari su počeli koristiti elemente svog viteškog obeležja kao svoj simbol i u stvarima državnog značaja. Stilizovani su heraldički simboli, elementi viteških simbola prenesenih na papir, koji su se na taj način mogli koristiti za najrazličitije potrebe. Sama kaciga je, i tada, označavala vlastelinski status nosioca grba.[3]

Kasniji, razvijeni oblik heraldičkih grbova uključivao je i držače štita i moto. Držači štita, ili podupirači, su objašnjavali na čemu nosilac grba temelji svoj autoritet, pa su se mogli naći najčešće razni svetitelji (koji ističu božansko pravo) i životinje (koje su imale da istaknu duhovne ili fizičke kvalitete nosioca grba) na koje su se pozivali razni vladari i plemići, i temeljili svoj status. Na traci ispod štita je u početku najčešće stajao borbeni poklič pretka nosioca grba, a kasnije su se stavljani citati iz Svetog pisma i latinske izreke, i druge poruke koje su govorile o idealima i ambicijama nosioca grba. Samo polje štita skoro da se pretvaralo u slikarsko platno – podeljeno na nekoliko polja tako da svako polje govori o nekom aspektu statusa nosioca tog grba, visokom poreklu ili zaslugama za kralja.

Grb je, danas, simbolički znak kao obeležje jedne države, naroda, grada, plemićke porodice ili pojedinca. Nauka koja se bavi izučavanjem grbova se naziva Heraldika ili „nauka o grbovima“. Naučnici koji se bave ovom oblasti se nazivaju Heraldičari. Heraldika je standardizovana u srednjem veku iako ovakvi sistemi postoje i pre srednjeg veka i svrstavaju se u pre heraldički period.

Grbovi se najčešće prikazuju na istaknutim mestima i na zastavama.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. ^ „What Is a Coat of Arms?”. Study (na jeziku: engleski). Pristupljeno 14. 2. 2020. 
  2. ^ „International Heraldry heraldic devices”. Castles and Manor Houses (na jeziku: engleski). 1. 10. 2010. 
  3. ^ „International Heraldry;”. Castles and Manor Houses (na jeziku: engleski). 1. 10. 2010. 

Spoljašnje vezeUredi