Grbovi Bosne kroz istoriju

Grbovi Bosne su se kroz istoriju dosta menjali. U početku je na svom grbu nosila štit sa grbom Ilirije, preko dva ukrštena crvena ključa na zlatnoj pozadini. Kasnije je promenjen u ruku u punom oklopu savijenu u zlobu koja držu sablju. Taj grb je kasnije postao grb Hercegovine.

Vidi jošUredi