Grb opštine Bečej

Grb opštine Bečej je okruglog oblika.

Bečej
Detalji
Nosilac Bečej

U spoljašnjem krugu na beloj podlozi crnim slovima na latinskom jeziku stoji natpis: „SIGILLUM PRIVILEGIATI ET REGIO CORONALIS DISTRICTUS CIS-TYBISCANI ANNO 1800“. U unutrašnjem krugu je štit sa šiljastim podnožjem (barokna varijanta) sa biljnom geometrijskom ornamentikom zlatne boje na tamnosmeđoj pozadini. Štit je okrunjen lisnatom krunom i nalazi se unutar kružnog pečata. Štit je podeljen horizontalno na dva jednaka dela sa stilizovanim talasima reke Tise srebrne boje. Unutar štita u gornjem delu na crvenoj podlozi se nalaze dva amoreta koji drže krunu, ispod koje su zlatnom bojom ispisani inicijali “F II.” (Habsburškog cara Franje II.), dok je u donjem delu štita na plavoj podlozi figura koja predstavlja svetog velikomučenika Georgija, koji ubija aždaju, kao i tri zlatne zvezdice sa leve strane, odnosno sedam sa desne strane, a podloga podnožja je zelene boje.

Spoljašnje veze uredi