Grinički meridijan

Grinički meridijan je meridijan koji se koristi kao međunarodna referenca za određivanje geografske dužine.

Grinički meridijan (crvena vertikalna linija) na ravanskoj projekciji Zemlje

OpisUredi

Grinički meridijan se uzima za „nulti meridijan“, odnosno meridijan koji se definiše kao 0° geografske dužine. On prolazi kroz Griničku opservatoriju, u istoimenom mestu kod Londona. Najdalji meridijan od Griničkog (180°) predstavlja granicu između istočne i zapadne Zemljine hemisfere.

Za razliku od Zemljinih paralela koje su određene osom rotacije Zemlje, izbor griničkog meridijana je usvojena konvencija. Tokom istorije korišćene su razne konvencije o početnom meridijanu. Grinički meridijan je usvojen kao međunarodni standard oktobra 1884. na međunarodnoj konferenciji u Vašingtonu.

Područja kroz koja prolaziUredi

 
Početni meridijan označen na opservatoriji u Griniču

Od severnog do južnog pola, grinički meridijan prolazi kroz sledeće okeane i države:

Spoljašnje vezeUredi