Deminutiv (umanjenica; od lat. deminutivum) je imenica koja ima umanjeno značenje. Nastaje dodavanjem prefiksa ili sufiksa (tvorbenih nastavaka) na osnovni oblik ili koren imenice. Svojim oblikom deminutivi mogu biti isti, ili slični, hipokoristicima.[1]

Često se upotrebljava iz milja.[1]

Građenje deminutiva uredi

U srpskom jeziku deminutivi se uglavnom grade dodavanjem sufiksa:

 • -ić
 • -ak
 • -ica
 • -ence

Primeri:

 • list > list+ak > listak
 • prst > prst+ić > prstić
 • kuća > kuć+ica > kućica
 • glava > glav+ica > glavica
 • dete > det+ence > detence
 • sveska > svesk+ica > sveščica

Reference uredi

 1. ^ a b Stambolić, Miloš, ur. (1986). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. str. 113. ISBN 86-19-00635-5. 

Vidi još uredi