Destaljinizacija

Destaljinizacija je proces eliminacije kulta ličnosti Josifa Vasarionoviča Staljina i staljinističkog politički sistem, pre svega Gulaga - sistema radnih logora koje je on stvorio predvodeći Komunističku partiju Sovjetskog Saveza.

Proces se kasnije proširio i na ostale zemlje Istočnog bloka. Ogledalo se pre svega u uklanjanju njegovih bisti i spomenika, kao i preimenovanje imena gradova, znamenitosti, ulica, trgova i ustanova koji su nosili ime po njemu.