Digitalna distribucija

Digitalno preuzimanje (engl. Digital download) predstavlja način kupovine muzike preko interneta. Princip se sastoji u tome što kupac ukuca broj svoje kreditne kartice i nakon izvršenog plaćanja dobija mogućnost da preuzme pesmu u digitalnom formatu i smesti je u svoj računar. Takođe, postoje i internet sajtovi na kojima je muziku moguće preuzeti besplatno.

Spoljašnje veze Uredi