Diglosija je pojava da u jednom društvu postoje dva blisko povezana jezika, jedan sa visokim prestižom, koji koristi vlada i koji se koristi u formalnim tekstovima, i drugi bez prestiža, koji je uobičajno govorni (vernekularni) jezik.[1] Diglosija je pojava koja zahvata čitavu zajednicu, a dvojezičnost (bilingvizam) individualna je pojava.[2] Primer je standardni srpski, koji se smatra za pravilan način govora u Srbiji i prizrensko-timočka dijalekatska oblast sa svojim dijalektima i kosovsko-resavski dijalekat koji su govorni jezici stanovnika južne, centralne i istočne Srbije.

Reference uredi

  1. ^ Stambolić, Miloš, ur. (1986). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. str. 120. ISBN 86-19-00635-5. 
  2. ^ D. Tanasković, A. Mitrović, Gramatika arapskog jezika, Beograd, ZUNS, 2011, str. 15