Dioptrija (grč. διόπτρον sve kroz šta se vidi, [1]ogledalo [2]) je optička jedinica za merenje jačine ili moći sočiva. Oznaka dioptrije je latinično slovo D . Jačina sočiva jednaka je recipročnoj vrednosti žižne daljine . Sočivo čija je žižina daljina 1 metar ima snagu od 1 dioptrije. [1][2]

Jačina sočiva uredi

J = 1/f

(Sočivo jačine 5 dioptrija ima žižnu daljinu 0,20 m) [3]

Reference uredi

  1. ^ a b Vujaklija M, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1954. g.
  2. ^ a b Grupa autora, Enciklopedija leksikografskog zavoda, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, 1962. g.
  3. ^ Grupa autora, Praktičar, Školska knjiga, Zagreb, 1971. g.