Distribucija

Sistem distribucije predstavlja lanac individua ili organizacija koje se nalaze na putu od proizvođača do potrošača, a čija je uloga da obezbede i olakšaju premeštanje proizvoda od proizvođača do potrošača.

Vidi jošUredi