Dijagnostički test

gde je konektor za kompijuter

Dijagnostički test je usmereni intervju, standardizovani test i drugi postupci dizajnirani da identifikuju postojanje, prirodu i poreklo subjektovih poremećaja.

Literatura Uredi