Doboš (vatreno oružje)

Doboš (engl. Cylinder), deo revolvera koji sadrži barutne komore i metke, sa mehanizmom za okretanje i zabravljivanje, kao i izbacivanje praznih čahura.[1]

Revolver Nagan M1895, sa fiksiranim dobošem i rezom za punjenje.

Karakteristike uredi

Doboš je cilindričnog oblika i sadrži 5-8 cilindričnih ležišta za metke (barutnih komora). Povlačenjem oroza (stariji revolveri sa obaračem jednostavnog dejstva) ili pritiskom na obarač (revolveri sa obaračem dvostrukog dejstva) okreće se oko uzdužne osovine (paralelno sa osom cevi) i dovodi barutnu komoru i metak prema cevi. Pošto se opaljenje vrši u dobošu, iskorišćenje barutnih gasova je nepotpuno, pa je domet revolvera relativno mali (do 50 m).[1]

Punjenje uredi

 
Revolver Vebli sa preklapanjem cevi i doboša.

Prvi moderni revolveri (Kolt Paterson i drugi) punili su se polusjedinjenim mecima: barutno punjenje i zrno stavljani su u cilindrična ležišta u dobošu spreda (šipkom), a kapisle na šuplje pipke pozadi, kroz čiju se šupljinu njena vatra prenosila na barutno punjenje. Od 1857. pojavili su se revolveri koji se pune sjedinjenim metalnim mecima otpozadi, i to otvaranjem vratanaca - reze (najčešće), pomeranjem doboša u stranu (Smit i Veson), preklapanjem cevi (Enfild) ili preklapanjem cevi i doboša (Mauzer). Usavršen je i sistem pražnjenja: pritiskom na polugu u sredini doboša (sa prednje strane) izbacivane su sve čahure (prvi put primenjeno kod britanskog revolvera Dodž).[1]

Izvori uredi

  1. ^ a b v Nikola Gažević, Vojna enciklopedija 8, Vojnoizdavački zavod, Beograd (1974), str. 146-147