Dominion (Zvezdane staze)

U izmišljenom svetu Zvezdanih staza, Dominion je okrutna militaristička država u Gama kvadrantu, u kojoj najvišu vlast drže ksenofobični Osnivači, a koja se sastoji od mnogih različitih rasa, kao što su Vorte, Džem Hadari i u jednom periodu Kardasijanci. Dominion je vodio dominionski rat protiv Ujedinjene federacije planeta i njenih saveznika u drugoj polovini 24. veka.