Donji Egipat (takođe: Ta-mehu, Ta-mehet) je drevna država i regija u donjem toku Nila. Prostire se od današnjeg Kaira do Sredozemnog mora i obuhvata široku deltu Nila. Uzvodno od Donjeg Egipta nalazi se Gornji Egipat.

Mapa Donjeg Egipta

Kroz deltu Nila protiče 7 rukavaca i ona je veoma bogata rečnim nanosima. Plodno zemljište i mediteranska klima stvorili su ovde biljni i životinjski svet koji se znatno razlikuje od gornjeg toka reke. Tu su prostrani pašnjaci na kojima se uzgajaju goveda, i močvare bogate pticama i biljkama papirusa. Prvi stanovnici Donjeg Egipta bili su nomadski stočari. Zbog blizine mediteraanskih kultura, ovde se rano razvila trgovina. Donjim Egiptom su pre ujedinjenja Egipta vladali strani vladari, ili vladari Gornjeg Egipta. U vreme faraona Donji Egipat je bio podeljen na 20 noma (vidi mapu). U doba Vizantije ova oblast se zvala Arkadija i njome se vladalo iz Aleksandrije.

Boginja Donjeg Egipta je Vadžet, a simbol države je crvena kruna. Faraoni su pri krunisanju nosili duplu krunu, belu krunu - simbol Gornjeg Egipta, i crvenu krunu. Drugi simbol Gornjeg Egipta je biljka papirus.

Spoljašnje veze uredi