Državni velikodostojnici (Francuska)

Državni velikodostojnici (franc. Grands offices de la couronne de France; Grands dignitaires de l'Empire français) bili su građanska ili vojna lica koja su vršila visoke državne ili počasne dužnosti u Kraljevini Francuskoj odnosno Prvom francuskom carstvu.

Stari režim uredi

Državni velikodostojnici kroz istoriju Kraljevine Francuske bili su:

Tokom 17. i 18. vijeka u državne velikodostojnike ubrojani su i državni sekretari (inostranih poslova, vojske, mornarice, dvora, protestantskih poslova). Pored gorenavedenih, postojali su i razni drugi dostojanstvenici (npr. čuvar pečata Francuske). Svi velikodostojnici imenovali su se na doživotno, izuzev kancelara Francuske.

Francusko carstvo uredi

Velikodostojnici Francuskog carstva bili su:

  • veliki izbornik (franc. De grand-électeur);
  • nadkancelar[a] carstva (franc. D'archichancelier de l'Empire);
  • nadkancelar države (franc. D'archichancelier d'Etat);
  • nadblagajnik[b] (franc. D'architrésorier);
  • konetabl (franc. De connétable);
  • veliki admiral (franc. De grand-amiral).

Nakon proglašenja Prvog francuskog carstva (1804) ustavno je stvorena i kategorija gorenavedenih državnih velikodostojnika. Oni su uživali istu čast kao i pripadnici carske dinastije i po rangu stajali su odmah iza njih. Postavljao ih je car na doživotno. Po funkciji su bili senatori i državni savjetnici, kao i predsjedavajući važnijih departmanskih izbornih koledža. Njihova uloga bila je većinom počasna, budući da su funkcionalnu vlast vršili ministri.

Pored velikodostojnika, postojala je i kategorija velikih oficira (franc. grands officiers de l'Empire) — maršali, general-inspektori i general-pukovnici i veliki građanski oficiri. To su bila počasna zvanja dodjeljivanja istaknutim vojskovođama i dvorskim činovnicima. Postavljao ih je car na doživotno. Po funkciji su bili predsjedavajući departmanskih izbornih koledža.

Vidi još uredi

Napomene uredi

  1. ^ franc. D'archichanceliernadkancelar ili arhikancelar
  2. ^ franc. D'architrésoriernadblagajnik ili arhiblagajnik

Izvori uredi