Drugi svet

Drugi svet je pojam koji se odnosi na doba Hladnog rata gde se opisuju zemlje koje su bile politički vezane uz SSSR, odnosno NR Kinu te nastojale da komunističku ideologiju sprovedu u praksi. Taj izraz se pre svega koristio kako bi se razlikovali od zemalja trećeg sveta, a manje od zemalja prvog sveta.

Tri sveta u eri Hladnog rata, u periodu između aprila i avgusta 1975. godine
  Prvi svet: SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojim saveznicima
  Drugi svet: Sovjetski Savez i Kina sa svojim saveznicima
  Treći svet: Neutralne i nesvrstane države

Kao sinonim se ponekad koristio i izraz Istočni blok.

Vidi jošUredi