Duško Vitas

истраживач

Duško Vitas (Beograd, 22. april 1949) vanredni je profesor Matematičkog fakulteta na Katedri za računarstvo i informatiku.

Duško Vitas
Lični podaci
Datum rođenja(1949-04-22)22. april 1949.(75 god.)
Mesto rođenjaBeograd, FNRJ

Biografija

uredi

Rođen je 1949. godine u Beogradu. Diplomirao je 1973, magistrirao 1977, a doktorirao 1993. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Od 1. decembra 1973. do 15. januara 1985. bio je asistent-pripravnik, zatim asistent, u Matematičkom institutu, a potom stručni savetnik u Računarskoj laboratorija PMF-a, sve do njenog ukidanja 1991. Do aprila 1994. godine bio je stručni saradnik u Računarskoj laboratoriji Matematičkog fakulteta.

U zvanje docenta na Matematičkom fakultetu izabran je juna 1994, a u zvanje vanrednog profesora 2006. U periodu od 1976. do 1998. godine objavio preko 80 naučnih i stručnih radova, pretežno sa područja računarske lingvistike i leksikografije. Od tih radova, 23 su objavljena u časopisima, a 4 su delovi monografija. Izvestan broj radova su studije i elaborati za državne ili međunarodne institucije. Objavio je udžbenik „Prevodioci i interpretatori - uvod u teoriju i metode kompilacije programskih jezika“ (izd. Matematički fakultet, Beograd 2006, 304 strane. ISBN 978-86-7589-056-0.).

Bio je rukovodilac na više naučno-istraživačkih i razvojnih projekata. Učestvovao je u radu dvadesetak inostranih i isto toliko domaćih konferencija. Bio je član programskog (ili organizacionog) odbora na više konferencija, a učesnik po pozivu na 16. svetskom kogresu lingvista u Parizu 1997.

 
Predstavljanje Vikipedije na Seminaru za računarstvo (prof. Vitas u levom uglu)

Kao saradnik Računarske laboratorije, izvodio je vežbe iz predmeta Osnovi programiranja i Programski sistemi. Po izboru u zvanje docenta, predavao je na Matematičkom fakultetu sledeće predmete: Teorijsko računarstvo (za studente poslediplomskih studija R-smera), Prevodioci i interpretatori (za studente 3. godine R-smera), Osnovi programiranja (za studente 1. godine studija), Programiranje (za studente 2. godine C-smera na Fizičkom fakultetu), Programiranje (za studente 2. godine Geografskog fakulteta) i Otvorena pitanja u obradi srpskog jezika, specijalni kurs za studente poslediplomskih studija na R-smeru. Od 1982. do 1984. obavljao funkciju šefa Računskog centra Matematičkog instituta, a od 1986. do 1990. funkciju pomoćnika Upravnika Računarske laboratorije za naučno-nastavna pitanja. Od 1997. do 1999. obavljao je funkciju šefa Računarske laboratorije. Više godina je rukovodio Seminarom za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta.

Počev od 1978. godine istraživačka interesovanja profesora Vitasa su vezana prvenstveno za obradu srpskog (srpsko-hrvatskog) jezika i najveći deo objavljenih radova, kao i organizacionih aktivnosti, je vezan za ovu temu. Učestvovao u organizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih skupova sa temama iz računaarske lingvistike, kao i u pripremi i relizaciji istraživačkih projekata iz ove oblasti. Osnovno teorijsko interesovanje je vezano za modeliranje morfoloških relacija u srpskom (srpsko-hrvatskom) jeziku i njihovo predstavljanje u leksikonu srpskog jezika. Takođe, bavio se mogućim primenama ovih rezultata, posebno na područjima automatizovane dokumentalistike i obrade teksta.

Bio je mentor više magistarskih i doktorskih teza. Ispred Matematičkog fakulteta bio je nosilac projekta lokalizacije Open ofisa na srpski jezik. Organizovao je izložbu za Noć muzeja 2008. na Matematičkom fakultetu, kojom je predstavljena kolekcija muzejskih eksponata Matematičkog fakulteta.

Vlada Francuske ga je odlikovala 13. maja 2013. za doprinos razvoju naučne saradnje između Francuske i Srbije odlikovanjem viteza reda Akademskih palmi (fr. Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques),[1] odlikovanje mu je uručeno 22. oktobra 2013.[2]

Reference

uredi

Spoljašnje veze

uredi