Eliptični koordinatni sistem

Eliptični koordinatni sistem je dvodimenzionalni koordinatni sistem, u kom su koordinatne linije predstavljene elipsama i hiperbolama. Fokusi elipsi su fiksirani na i na osi .

Eliptični koordinatni sistem

Osnovna definicija Uredi

Eliptične koordinate   obično se definišu kao:

 
 

gde je   nenegativan realan broj, a   Na taj način sledećim trigonometrijskim identiteom određuje se familija elipsi konstantnoga  :

 

S druge strane drugom jednačinom određuje se familija hiperbola konstantnoga  :

 

Lameovi koeficijenti Uredi

U ortogonalnom koordinatnom sistemu dužine vektora baze poznate su kao faktori skaliranja ili kao Lameovi koeficijenti, koji su za eliptične koordinate:

 

a nakon sređivanja kao:

 

Elemenat površine dat je sa:

 

a Laplasijan:

 

Alternativna definicija Uredi

Ponekad se koristi i alternativna definicija eliptičnih koordinata  :

 
 

Koordinate   imaju jednostavan odnos sa udaljenostima   od fokusa   i  .

 
 

Na taj način dobija se i:

 
 

Taj koordinatni sistem ima nedostatak da koordinate (x,y) i (x,-y) imaju isti  , pa konverzija nije jednoznačna:

 
 

Lameovi koeficijenti alternativne verzije Uredi

Lameovi koeficijenti alternativnih eliptičnih koordinata   su:

 
 

Elemenat površine dat je sa:

 

a Laplasijan je:

 

Literatura Uredi

  • Korn GA and Korn TM. (1961) Mathematical Handbook for Scientists and Engineers, McGraw-Hill.
  • Abramowitz, Milton; Stegun, Irene A., eds. (1965), Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, New York: Dover. ISBN 978-0-486-61272-0.

Vidi još Uredi