E-mol je molska lestvica, čija je tonika ton e, a kao predznak ima jednu povisilicu.

E-mol
ParalelnaGe-dur
Dominantnaha
Subdominantnaa
Kvintakorde-ge-ha
Simboli akoradae, em

Varijante lestviceUredi

Na slici ispod se daju videti redom, prirodna, harmonska i melodijska e-mol lestvica:

 

U harmonskom molu sedmi ton pri povišenju prelazi iz čistog de u dis, a u melodijskom e-molu šesti ton biva povišen iz čistog ce u cis.

Poznatija klasična dela u e-moluUredi

Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti