Zatezna čvrstoća

Zatezna čvrstoća (engl. Ultimate Tensile Strength) materijala je maksimalan napon kojim se materijal može opteretiti zatezanjem, a da pritom ne dođe do loma. Definicija loma može da varira u zavisnosti od materijala i metodologije izvođenja eksperimenta. Metodološki prvi put je primenjena u metalurgiji.

Slika 1. Ispitivanje meterijala zatezanjem
1. Zatezna čvrstoća (engl. Ultimate Strength)
2. Granica elestičnosti (engl. Yield Strength)
3. Lom (engl. Rupture)
4. Deformaciono ojačavanje (engl. Strain hardening region)
5. Stvaranje vrata (engl. Necking region)

Karakteristične oblasti na dijagramu napon-jedinično izduženje (Slika 1.) su:

Slika 1. Hipotetički dijagram Napon - Jedinično izduženje za duktilni i krti materijal, respektivno.