Zemunica je sklonište za ljude ili domaće životinje, napravljeno nad udubljenjem ili rupom, ukopano u zemlju. Ove strukture su najraniji tip ljudskih kuća poznatih arheolozima. Zemunice se mogu potpuno ukopati u zemlju, sa krovom pokrivenim zemljom ili izdubiti se u brdu. Takođe mogu biti poluukopane, sa izgrađenim krovom od drveta ili busenja trave.

Rekonstrukcija zemunice na lokalitetu Mesa Verde u SAD

Zemunice takođe mogu biti privremena skloništa tokom ratova ili lova. Takođe, pošto se mogu dobro maskirati, koriste se kao mesto za skrivanje tokom zaseda.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi