Izvršno veće Skupštine SR Bosne i Hercegovine

Izvršno veće Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine je bio naziv za vladu u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, od 1953. do 1991, dok je u periodu od 1945. do 1953. godine korišćen naziv Vlada.

Izvršno veće je prema Ustavu SR BiH predstavljalo izvršni organ Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i sačinjavali su ju - predsednik, članovi koje bira skupština i republički sekretari (ministri).

Zvanični nazivi vlade tokom postojanja SR BiH, od 1945. do 1992. godine, bili su:

  • Vlada Federalne Države Bosne i Hercegovine - od 1945. do 1946. godine
  • Vlada Narodne Republike Bosne i Hercegovine - do 1946. do marta 1953. godine
  • Izvršno veće Narodne skupštine Narodne Republike Bosne i Hercegovine - od marta 1953. do 1963. godine
  • Izvršno veće Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine - od 1963. do 1992. godine

Takođe u zvaničnoj upotrebi koristio se i naziv Republičko izvršno veće, da bi se razlikovalo od Saveznog izvršnog veća. Često su se koristile i skraćene varijante imena - Izvršno veće SR BiH ili Izvršno veće BiH.

Istorija Uredi

Sastav izvršnih veća Uredi

Vlade Narodne Republike/Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 1945-1991
vlada
predsednik
p. mandata
k. mandata
Narodna vlada BiH Rodoljub Čolaković 26. april 1945. 14. februar 1946.
1. Vlada NR BiH Rodoljub Čolaković 22. novembar 1946. septembar 1948.
2. Vlada NR BiH Đuro Pucar Stari septembar 1948. decembar 1953.
1. Izvršno veće Narodne skupštine NR BiH Avdo Humo decembar 1953. 1956.
2. Izvršno veće Narodne skupštine NR BiH Osman Karabegović 1956. 1963.
3. Izvršno veće Skupštine SR BiH Hasan Brkić 1963. 14. jul 1965.
4. Izvršno veće Skupštine SR BiH Rudi Kolak 14. jul 1965. 1967.
5. Izvršno veće Skupštine SR BiH Branko Mikulić 1967. 1969.
6. Izvršno veće Skupštine SR BiH Dragutin Kosovac 1969. 28. april 1974.
7. Izvršno veće Skupštine SR BiH Milanko Renovica 28. april 1974. 28. april 1978.
8. Izvršno veće Skupštine SR BiH Milanko Renovica 28. april 1978. 28. april 1982.
9. Izvršno veće Skupštine SR BiH Seid Maglajlija 28. april 1982. 28. april 1984.
10. Izvršno veće Skupštine SR BiH Gojko Ubiparip 28. april 1984. april 1986.
11. Izvršno veće Skupštine SR BiH Josip Lovrenović april 1986. april 1988.
12. Izvršno veće Skupštine SR BiH Marko Ćeranić april 1988. 20. decembar 1990.
13. Izvršno veće Skupštine SR BiH Jure Pelivan 20. decembar 1990. 3. mart 1992.

Literatura Uredi

Literatura Uredi

  • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. tom III 1945—1979. Beograd: Narodna knjiga; Institut za savremenu istoriju. 1980.  COBISS.SR 1539739598