Izobara (grč. isos - jednak i grč. baros - težina) je linija koja na geografskoj karti spaja tačke sa jednakim atmosferskim pritiskom.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd